ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συμπολιτεία Ολυμπίας – Federation of Olympia

Διεύθυνση: Φρυγίας 46β, 162 31 Βύρωνας
Τηλ. Επικοινωνίας: 6974455288, 6942088015
e-mail: federationofolympia@gmail.com
routeoftruce@gmail.com

Σοφία Χίντζιου (Πρόεδρος)

s.hintziou@federationofolympia.gr
sofiahintziou@gmail.com
(+30) 697 44 55 2 88

Κωνσταντίνος Κοντογιάννης (Μέλος)
(Υπεύθυνος Συμμετοχών & Χορηγιών)

k.kontogiannis@federationofolympia.gr
konstantinoskontogianniskk@gmail.com
(+30) 6942 0880 15

Κωνσταντίνος Καλέντης (Αντιπρόεδρος)

c.kalentis@federationofolympia.gr
ckalentis@post.harvard.edu
(+30) 695 800 35 85

Άννα Παπαϊωάννου Γεωργακοπούλου (Γραμματέας)

an.papaioannou@federationofolympia.gr

Λυκούργος Παπαϊωάννου (Μέλος)

lyk.papaioannou@federationofolympia.gr

 

Λογαριασμός Τραπέζης:

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Όνομα δικαιούχου: ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Αρ. λογαριασμού: 5066-078044-151
IBAN: GR89 0172 0660 0050 6607 8044 151