Νίκος Αλεξανδρόπουλος: Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει η μοναδικότητα της Ολυμπίας

Ο Νίκος Αλεξανδρόπουλος (μελετητής αρχιτέκτονας-μηχανικός): αναφέρθηκε στις 3 μελέτες που έχουν γίνει από το 2005 μέχρι σήμερακαι ειδικότερα στην μελέτη που είχε πραγματοποιήσει ο ίδιος για την Νομαρχία Ηλείας. Έκανε ειδική αναφορά στο τι πρεσβεύει το Μονοπάτι, τι οφέλη θα προσδώσει στην περιοχή, και πώς γενικότερα θα συμβάλλει στην προσπάθεια ανάπτυξης της Ηλείας. Σε αυτήν την προσπάθεια ζήτησε τη συμβολή όλων τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι αν δεν αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει η μοναδικότητα της Ολυμπίας «είναι σαν να έχουμε ένα πανάκριβο βιολί και το κρατάμε στο κουτί του, χωρίς να παίζει κανείς και να μην απολαμβάνουμε τη μελωδία του».