Οικοτουριστική διαδρομή Ήλιδας Ολυμπίας: το Μονοπάτι της Εκεχειρίας