Ο Αδαμάντιος Κοραής για τον πόλεμο την πολιτική και την ηθική…