Ο Γιάννης Κούρος για τον πρώτο “Δρόμο Ολυμπιακής Εκεχειρίας”