Τίποτα να μη χαθεί! Μπορούμε να κάνουμε το ένδοξο παρελθόν φιλόδοξο μέλλον