ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ 2018

Σύντομο βίντεο Τελετής Έναρξης Δρόμου Εκεχειρίας 2018:

Μεγάλο βίντεο Τελετής Έναρξης Δρόμου Εκεχειρίας 2018:

 

« από 2 »