Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας: Γέφυρα του αρχαίου με το σύγχρονο