Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας – Γέφυρα του αρχαίου με το σύγχρονο